„PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA“

Cílem transformace je přizpůsobit organizační i obsahové nastavení služby vizi „Žít doma“. Ta je směrována na všechny, kdo potřebují podporu jiné osoby (zdravotně postižení, chronicky nemocní, senioři apod.), ve snaze umožnit jim žít ve svém vlastním domově i v době, kdy potřebují intenzivní a opakovanou pomoc další osoby.

„PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA“„PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA“„PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA“„PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA“„PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA“„PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA“