PODĚKOVÁNÍ

Jménem zaměstnanců Pečovatelské služby Žamberk DĚKUJEME všem dárcům, kteří nás podpořili v této nelehké době. Dárcům, kteří po nocích šili roušky, učili se nové střihy, vymýšleli „vychytávky“ tak, aby roušky byly co nejpohodlnější a nejúčinnější. Těm, kteří neváhali věnovat svůj volný čas, talent a materiál na ochranu bezpečí našich klientů, nájemníků Penzionu a zaměstnanců. Dárcům, kteří nám nabídli materiální či fyzickou pomoc pro ulehčení každodenních povinností. Vám všem, jež pro nás máte slova povzbuzení.
DĚKUJEME známým i neznámým dárcům za nepřeberné množství pomoci! Vážíme si Vaší dobrosrdečnosti a solidarity, která nás velmi těší a ujišťuje nás, že společně to opravdu zvládáme.
                                                                                                     Kolektiv zaměstnanců CSP Žamberk

kolektiv zaměstnanců CSP Žamberk