Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít:

  • osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby
  • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

Naše služby nemůžeme poskytnout:

  • osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy
  • osobám mimo vymezené území pro poskytování služby