ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

  • Když si s něčím nebudete vědět rady, poradíme, nasměrujeme nebo zprostředkujeme potřebné služby a odborníky.
  • Poradíme vhodné pomůcky pro co největší zachování Vaší soběstačnosti.

Základní sociální poradenství zabezpečujeme zdarma každému, kdo se na nás obrátí.