Ceník úkonů

Ceny platné ke dni 1.4.2018 v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.

Občanům, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti zvládání základních životních potřeb stát za podmínek daných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje příspěvek na péči, který je určen na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, tedy i pečovatelskou službou.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI Žamberk Okolní obce
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:    
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při přesunu na lůžko či vozík 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
Pomoc při osobní hygieně:  
 asistence a podpora při úkonech osobní hygieny  108,- Kč/hod  130,- Kč/hod
 asistence a podpora při základní péči o vlasy a nehty  108,- Kč/hod  130,- Kč/hod
 pomoc při použití WC  108,- Kč/hod  130,- Kč/hod
Pomoc při zajištění stravy:  
pomoc při přípravě jídla a pití 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
příprava a podání jídla a pití 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
dovoz nebo donáška jídla 18,- Kč/úkon 30,- Kč/úkon
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
běžný úklid a údržba domácnosti včetně základní údržby domácích spotřebičů 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního úklidu, úklid po malování 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
donáška vody, topení v kamnech 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
běžné nákupy a pochůzky 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 50,- Kč/kg 50,- Kč/kg
praní osobního a ložního prádla 30,- Kč/kg 30,- Kč/kg
žehlení osobního a ložního prádla 30,- Kč/kg 30,- Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
doprovázení (např. na nákup, k lékaři, na úřady, na poštu apod.) 108,-Kč/hod 130,- Kč/hod
Základní socialní poradenství:zdarmazdarma

 

Fakultativní činnosti (nad rámec základních činností):

  • poskytnutí koupelny (využití bezbariérové koupelny v CSP Žamberk): 20,- Kč / 1 využití
  • použití auta po Žamberku: 5,- Kč / 1 cesta
  • použití auta VW Transporter se zvedacím zařízením po Žamberku: 5,- Kč / 1 cesta
  • použití auta mimo Žamberk: 6,-Kč/ 1 km
  • použití auta VW Transporter mimo Žamberk: 8,-Kč /1 km

fakultativni-cinnosti.jpgfakultativni-cinnosti-2.jpg