Banner 02
Banner 01

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...
... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Motivace k zapojení do běžného způsobu života
Individuální přístup
Vzájemná dohoda
Rovnocennost, partnerství, důvěra
Přístup s citlivostí a chutí naslouchat
Diskrétnost, respektování důstojnosti a soukromí
Respektování svobodné vůle klienta

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba:

Denně od 6.00 do 22.00 hodin

Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.
Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00

Místo poskytování sociální služby:

Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky, Zajímavosti

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít:

  • osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby
  • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

Naše služby nemůžeme poskytnout:

  • osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy
  • osobám mimo vymezené území pro poskytování služby