Důležité odkazy

Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou - Albertova 357, Žamberk
http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/04886b8a32498d.pdf

Žádosti o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou - Albertova 357 Žamberk, přijímá a shromažďuje Městský úřad Žamberk, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Adresa: Nádražní 833, 564 01 Žamberk (budova pošty)
tel.: 465 670 230
http://www.zamberk.cz/urad-odbory-socz 

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou v Žamberku
http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/0499bd33370445.pdf

Nájemní byty Albertova 357 Žamberk, pronajímá a spravuje Správa budov Žamberk s.r.o.
Adresa: Správa budov Žamberk s.r.o., Klostermanova 990, 564 01 Žamberk
tel.: 465 614 609, 465 614 558
http://www.sbzamberk.cz