Cíle

Hlavním účelem naší služby je to, aby lidé mohli žít doma tak, jak byli zvyklí, i přes své handicapy. Aby nemuseli odejít z domova do sociálních či zdravotnických zařízení jenom proto, že nemají nikoho, kdo by jim večer pomohl uložit na lůžko či připomenul užití léků. Poskytování péče s každým klientem individuálně nastavujeme a dojednáváme tak, abychom co nejvíce zachovali jeho stávající způsob života a zvyky, podrobně se domlouváme na tom, jakým způsobem má být péče poskytována a kdy. Pečovatelka může klienta podle jeho potřeb navštívit opakovaně během dne a pomoci mu s tím, co sám nezvládá. Často spolupracujeme s rodinami, které doma pečují o své rodiče či prarodiče a potřebují zajistit péči v době, kdy jsou v zaměstnání. V poslední době se zaměřujeme také na péči o lidi trpící Alzheimerovou nemocí, kdy je důležitá nejen pomoc s orientací a strukturou dne, ale i obyčejná lidská blízkost a pochopení.

1. Klient, který žije ve své domácnosti navyklým způsobem života - s podporou naší služby, s podporou rodiny, případně dalších návazných služeb.

2. Pečovatelská služba je poskytována odborně a kvalitně v souladu s pravidly organizace, zaměstnanci se průběžně vzdělávají, procházejí pravidelnou supervizí.

3. Pečovatelská služba pružně reaguje na aktuální potřeby, možnosti a schopnosti klientů prostřednictvím individuálního plánování služby.

4. Provozní doba je přizpůsobena potřebám klientů.

5. Pečovatelská služba podporuje uživatele v udržení kontaktu se společenským prostředím.