Automobil pro pečovatelskou službu Žamberk.

Projekt "Automobil pro pečovatelskou službu Žamberk" umožní pečovatelské službě rozšíření vozového parku o jeden automobil. Pečovatelská služba bude mít k dispozici pět automobilů namísto stávajících čtyř. Výsledkem je možnost poskytování dostupné péče potřebným klientům (zdravotně postiženým, osobám ohroženým sociálním vyloučením), doprava pečovatelek automobilem do domácností klientů, odvoz klientů k lékaři, na úřady, na nákupy, do střediska osobní hygieny a jinam.

Automobil pro pečovatelskou službu Žamberk.Automobil pro pečovatelskou službu Žamberk.Automobil pro pečovatelskou službu Žamberk.Automobil pro pečovatelskou službu Žamberk.