Ceník úkonů - záloha, nepoužívá se

Ceny platné ke dni 1.4.2018 v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.

Občanům, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti zvládání základních životních potřeb stát za podmínek daných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje příspěvek na péči, který je určen na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, tedy i pečovatelskou službou.

Základní činnosti:                                                                                                                             Žamberk       Okolní obce

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

pomoc při přesunu na lůžko či vozík

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně:

asistence a podpora při úkonech osobní hygieny

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

asistence a podpora při základní péči o vlasy a nehty

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

pomoc při použití WC

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

Pomoc při zajištění stravy:

pomoc při přípravě jídla a pití

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

příprava a podání jídla a pití

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

dovoz nebo donáška jídla

18,- Kč/úkon

30,- Kč/úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

běžný úklid a údržba domácnosti včetně základní údržby domácích spotřebičů

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního úklidu, úklid po malování

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

donáška vody, topení v kamnech

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

běžné nákupy a pochůzky

108,- Kč/hod

130,- Kč/hod

praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

50,- Kč/kg

50,- Kč/kg

praní osobního a ložního prádla

30,- Kč/kg

30,- Kč/kg

žehlení osobního a ložního prádla

30,- Kč/kg

30,- Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení (např. na nákup, k lékaři, na úřady, na poštu apod.)

108,-Kč/hod

130,- Kč/hod

Základní socialní poradenství:

zdarma

zdarma

 

Fakultativní činnosti (nad rámec základních činností):

  • poskytnutí koupelny (využití bezbariérové koupelny v CSP Žamberk): 20,- Kč/1 využit
  • použití auta po Žamberku: 5,- Kč / 1 cesta
  • použití auta VW Transporter se zvedacím zařízením po Žamberku: 5,- Kč / 1 cesta
  • použití auta mimo Žamberk: 6,-Kč/ 1 km
  • použití auta VW Transporter mimo Žamberk: 8,-Kč /1 km