Penzion a CSP města Žamberk slaví již 30 let svého provozu

Celý článek najdete v žamberských listech na str. 10 a 11 i na webu:www.zamberk.cz/zamberske listy 4/24

Slavnostní otevření tzv. penzionu

Ještě v roce 1990 nebylo vůbec jasné, zda právě Žamberk bude v náročné výstavbě penzionu pro důchodce podpořen státem, svou roli zde totiž hrál podobný projekt pobytové služby pro seniory ve Vysokém Mýtě.

V roce 1991 zásluhou Jaromíra Novotného, tehdejšího zástupce starosty, padla volba vlády a ministerstva financí na Žamberk, také díky vhodné lokalitě a možnosti přímé vazby na Albertinum. Město Žamberk se stalo investorem a následným provozovatelem stavby, které již tehdy všichni říkali penzion.

V říjnu 1991 započala výstavba – nejdříve demolice původní budovy, následně budování nových základů dle projektu architekta Jiřího Skály, který celý komplex navrhnul netradičně, aby splynul s okolím. Stavba pokračovala celý rok 1992 a participovaly na ní především žamberské firmy. V listopadu 1993 byl tento unikátní a finančně náročný komplex dokončen. Celková cena stavby byla vyčíslena na 34 867 000 Kč.

V lednu 1994 byl objekt předán městu Žamberku a 18. února 1994 obdrželi jeho první obyvatelé klíče od svých nových obytných jednotek. Ještě téhož dne se někteří z nich nastěhovali. Se stěhováním důchodců z tehdejšího provizorního Domu s pečovatelskou službou pomohla zdarma vojenská posádka.

V nově vybudovaném komplexu se nacházelo celkem 50 jednolůžkových a 15 dvoulůžkových bytů. Plně obsazený penzion obsáhl 80 obyvatel. Cena za nájem jednolůžkové obytné jednotky byla stanovena na 300 Kč/měsíc, za dvoulůžkovou jednotku pak 450 Kč/měsíc. Elektrická energie byla obyvatelům už tehdy účtována dle skutečné spotřeby jednotlivých obytných jednotek. V areálu měli obyvatelé k dispozici tělocvičnu, dílnu pro ubytované, či kapli. Zároveň zde našla své sídlo i pečovatelská služba.

Oficiální zahájení provozu se konalo 10. května 1994 a k oslavnému ceremoniálu se připojila i první dáma České republiky Olga Havlová jako předsedkyně Výboru dobré vůle. Hudební doprovod zajistila ZUŠ Petra Ebena, Žamberk. Slavnostního projevu se ujal starosta Miloslav Chvátil a poté společně s Olgou Havlovou přestřihli symbolickou pásku k zahájení provozu.

„Je to úžasné, viděla jsem hodně, ale zdejší penzion je skutečně na evropské úrovni,“ prozradila Olga Havlová v článku pro Svobodné Slovo.

CSP města Žamberk a penzion pro důchodce na časové ose

1994 – Byl dostavěn komplex tří budov, pro které se vžil název penzion a byla založena příspěvková organizace s názvem Domov – penzion pro důchodce a sociální služby. Hlavním účelem bylo poskytování pobytové sociální služby v domově – penzionu pro důchodce (jak zněl oficiální název ze zákona) a dále poskytování terénní pečovatelské služby dle tehdejších právních předpisů. Slavnostního otevření penzionu se zúčastnila paní Olga Havlová. Na milé a neformální setkání s paní Havlovou pamětníci dodnes rádi vzpomínají.

1995 – Penzion se postupně zaplnil. Noví nájemníci si užívají pěkného bydlení a sousedské pospolitosti. Scházejí se při různých kulturních a společenských akcích, v klubovně či tělocvičně, někteří navštěvují bohoslužby v kapli. Pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu nejenom obyvatelům penzionu, ale také ostatním občanům Žamberka, Dlouhoňovic a Helvíkovic.

2000 – V únoru zasáhla penzion povodeň. V průběhu noci zaplavila budovy voda do výše téměř jednoho metru. Část nájemníků musela být evakuována. Následovaly nekonečné týdny a měsíce vysoušení a napravování škod.

2004 – Dle projektové dokumentace Jiřího Skály s rozpočtem 20 350 050 Kč bylo vybudováno v půdních prostorách 22 nových moderních bytů a v přízemí 2 byty plně uzpůsobené pro vozíčkáře. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo městu na tento projekt dotaci v hodnotě 16,8 mil. Kč. Upravily se výtahy, zavedena byla interní telefonní linka a pokračovalo se v dalším zvelebování budovy.

2006 – Na konci roku v celé republice skončila právní forma domovů – penzionů pro důchodce, které se do té doby řídily pravidly pro ústavy sociální péče. Provozování budovy muselo najít novou vhodnou formu.

2007 – V platnost vstoupil nový zákon o sociálních službách, který již penziony jako pobytovou sociální službu neznal. Penzion se stal klasickým nájemním domem s byty zvláštního určení. Pojem zvláštní určení odkazuje k faktu, že tyto byty jsou určeny zejména pro seniory a zdravotně postižené občany. O přidělení bytů rozhoduje rada města na doporučení sociální komise. Budovy přebírá Správa budov Žamberk, s. r. o., a s nájemníky uzavírá standardní nájemní smlouvy. Naše organizace dostává nový název Centrum sociální péče města Žamberk. Zaměřujeme se i nadále na pečovatelskou službu, kterou poskytujeme v penzionu i v terénu.

2010 – Zahájili jsme postupnou proměnu pečovatelské služby tak, aby mohla naplňovat přání lidí žít a dožít doma. Od převažujících úkonů typu dovozu obědů či provedení úklidů jsme přešli k zajišťování skutečné péče o lidi, kteří se bez pomoci neobejdou.

2011 – Rozšířili jsme cílovou skupinu, pro kterou je naše péče určena – osoby upoutané na lůžko, osoby trpící duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou, osoby se zdravotním postižením, lidé na vozíku, osoby se smyslovým postižením a lidé s mentálním postižením. Cílová skupina je stanovena bez omezení věku, nabízíme péči i mladším osobám či rodinám s dětmi. Současně náš pečovatelský tým prochází vzděláváním zaměřeným na specifika práce s touto cílovou skupinou.

2012 – Zvětšili jsme akční rádius naší terénní služby – postupně jsme rozšířili počet obcí k poskytování našich služeb. Kromě Žamberka se jednalo o dalších 12 obcí.

2013 – Prodloužili jsme provozní dobu – pečovatelská služba je k dispozici 365 dní v roce, od ranní pomoci po večerní uložení k spánku. Dle potřeby navštěvujeme klienty opakovaně v průběhu dne. Pro CSP to znamenalo změny v organizaci práce, zavedení odpoledních a víkendových směn a pečlivé nastavení harmonogramů péče.

2014 – Rekonstrukce bezbariérové koupelny umožnila rozšíření ambulantní pečovatelské služby. Koupelna vybavená vanou se zvedákem a sprchou s přístupem pro vozíčkáře je každý den plně vytížená.

2015 – Zakoupili jsme speciální automobil s elektrohydraulickou zdviží pro naložení osoby na vozíku. Zdravotně postižené tak můžeme odvézt do bezbariérové koupelny, na nákup, do knihovny, k přátelům či kamkoliv potřebují.

2016 – Uskutečnila se první tzv. Kavárna – pravidelné setkávání seniorů a dobrovolníků s bohatým programem, kávou a moučníkem. Tyto akce jsou dodnes velmi oblíbené a hojně navštěvované. Zapojili jsme se do grantového programu Konzumu Společně za úsměv, díky němuž pravidelně pořizujeme nové kompenzační pomůcky.

2017 – Navázali jsme spolupráci s terénní hospicovou péčí, začali jsme poskytovat péči klientům v terminálním stádiu života, podporu pečujícím rodinám a organizujeme přednášky a setkávání lidí, kteří se starají o své blízké v rámci projektu pro pečující. Zapojili jsme se do projektu Ježíškova vnoučata, který každým rokem potěší osobním dárkem řadu seniorů či zdravotně postižených klientů.

2018 – Představili jsme úspěšnou transformaci naší pečovatelské služby v Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky na závěrečné konferenci projektu Pečovatelská služba – příležitost pro život doma. V rámci projektu jsme se stali inspirací pro jiné služby z celé republiky. Pracovníci těchto služeb k nám jezdí na odborné stáže, aby lépe zvládli proces změn ve svých organizacích. V parku za penzionem bylo otevřeno Senior fitness, prvky k procvičení a protažení celého těla slouží široké veřejnosti.

2019 – Pečovatelská služba se zapojila do projektu, který se věnuje specifickým formám komunikace, aktivizace a posilování paměti u osob trpících Alzheimerovou chorobou, lektorky pracují s klienty individuálně i ve skupinkách. Penzion rozšířil svůj program o canisterapii, která velmi těší seniory a pomáhá procvičovat jejich jemnou motoriku i paměť. Jedná se o úspěšný projekt Ježíškových vnoučat.

2020 – Naše pečovatelská služba obdržela Duhové křídlo – nejvyšší ocenění Pardubického kraje za práci v sociální oblasti. Ocenění si velmi vážíme.

2020 a 2021 – Poskytovali jsme péči v extrémně náročných podmínkách protiepidemických opatření. Byla to zatěžkávací zkouška pro celý pečovatelský tým, kromě každodenní péče byla potřebná psychická podpora klientů, pro které jsme často představovali jediné spojení s vnějším světem. Posilovala nás velká solidarita lidí a vzájemná podpora v týmu.

2022 – Penzion průběžně navštěvují děti z mateřských školek, žáci a studenti místních škol. V penzionu se pravidelně schází Klub důchodců, koná se poradenství pro nedoslýchavé, dobrovolnické kavárny, svatomartinské zpívání, besedy, výstavy a spousta dalších akcí. Sídlí zde Senior doprava ČČK.

2023 – Podporujeme osoby a rodiny, které pečují o své blízké v rámci projektu MAS ORLICKO, z. s.

2024 – Hlavním cílem naší služby je to, aby lidé mohli žít doma tak, jak byli zvyklí, i přes své handicapy. Aby nemuseli odejít do domova pro seniory jenom proto, že nemají nikoho, kdo by jim večer pomohl s hygienou, uložit se či připomenul užití léků. Poskytování péče s každým klientem individuálně dojednáváme tak, abychom co nejvíce zachovali jeho stávající způsob života a zvyklosti. Často spolupracujeme s rodinami, které pečují o své rodiče či prarodiče a potřebují zajistit péči v době, kdy jsou například v zaměstnání. Zaměřujeme se také na péči o lidi trpící demencí, kde je důležitá nejen pomoc s orientací a strukturou dne, ale i obyčejná lidská blízkost a pochopení.

Poděkování za výbornou spolupráci si zaslouží město Žamberk, Správa budov Žamberk a sestry domácí zdravotní péče. Velký dík patří zaměstnancům pečovatelské služby za jejich profesionalitu a empatii a v neposlední řadě je třeba poděkovat našim klientům i jejich rodinám za každodenní úsměvy a slova uznání.

                                                                                                                                              Miroslava Krajčírová, Centrum sociální péče města Žamberk, a Kateřina Pešková, redaktorka ŽL (Žamberské listy č. 4/24)

Penzion a CSP města Žamberk slaví již 30 let svého provozuPenzion a CSP města Žamberk slaví již 30 let svého provozuPenzion a CSP města Žamberk slaví již 30 let svého provozuPenzion a CSP města Žamberk slaví již 30 let svého provozuPenzion a CSP města Žamberk slaví již 30 let svého provozu

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.