Senior fitness park u Centra sociální péče

V parku, v blízkosti řadových garáží u ulice Pod Sanatoriem, je umístěna do prostředí lesoparku příjemně zapadající sestava pro procvičení celého těla a podélnou i příčnou masáž zad. Cvičit zde může až 10 osob zároveň, prvky jsou určeny nejen obyvatelům CSP a členům SPCCH, ale i veřejnosti. Fitness park je zakomponován do výše uvedené koncepční studie.

Senior fitness park u Centra sociální péčeSenior fitness park u Centra sociální péčeSenior fitness park u Centra sociální péče