ŽÍT DOMA

Vlasta se vrátila z nemocnice, sama se o sebe nepostará. Co teď?

Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=N_JU69hWrEk, ze kterého se dozvíte, jak vám, vašim blízkým nebo někomu z vašeho okolí může pečovatelská služba pomoci ŽÍT DOMA. Další informace můžete nalézt také na www.zitdoma.cz

Video je součástí informační kampaně ŽÍT DOMA, která probíhá od listopadu 2019 do října 2020. Jejím cílem je seznamovat veřejnost s tím, jak je možné s podporou pečovatelské služby ŽÍT DOMA, i když na vše již sami nestačíme.

ŽÍT DOMA