Zpracování osobních údajů GDPR

Centrum sociální péče města Žamberk, (dále jen „CSP Žamberk“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. CSP Žamberk zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů na základě povinností, uložených CSP Žamberk zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektů údajů. Tato zpracování však CSP Žamberk provádí jen výjimečně.

CSP Žamberk respektuje práva klientů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. CSP Žamberk zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro poskytování sociálních služeb nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. CSP Žamberk zpracovává osobní údaje klientů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený klient právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. CSP Žamberk pak klientovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů CSP Žamberk, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod klienta.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Sdružení obcí Orlicko se sídlem 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 166. 

Kontaktní osobou pověřence je JUDr. Jana Hlavsová, zaměstnanec Orlicka
Telefon :  +420724117563, e-mail:  hlavsova@orlicko.cz