Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


" Penzion" slaví 25 let od svého vzniku.

Penzion byl slavnostně otevřen v květnu 1994 za přítomnosti vzácných hostů, včetně první dámy, paní Olgy Havlové. Na milé a neformální setkání s paní Havlovou dodnes pamětníci rádi vzpomínají. Penzion se postupně zaplnil, první obyvatelé si užívali nových bytů i sousedské sounáležitosti. V únoru 2000 zasáhla Penzion povodeň, v průběhu noci zaplavila budovu voda do výše 80 cm. Část obyvatel byla evakuována, následovaly týdny a měsíce odstraňování škod. Z původně půdních prostor bylo v roce 2004 vybudováno nových 24 bytů, dále proběhla úprava výtahů a zavedení vnitřní telefonní linky. Slavnostní otevření podkrovních bytů se spolu s oslavou 10. výročí uskutečnilo v červnu 2004. V roce 2007 vešel v platnost nový zákon o sociálních službách a s ním spojená přeměna některých zařízení. Změna zákona se dotkla i naší organizace, konkrétně byly v celé ČR zrušeny pobytové sociální služby „domovy – penziony pro důchodce“. Z tzv. obytných jednotek se staly klasické městské nájemní byty. Správu těchto bytů zabezpečuje Město Žamberk prostřednictvím firmy Správa budov Žamberk s.r.o. Naší společnou snahou bylo, aby se změna v legislativě co nejméně odrazila v životě nájemníků. Rok 2007 je také rokem, kdy naše organizace dostala nový název: „Centrum sociální péče města Žamberk“ (dále jen „CSP“). Hlavní činností se stalo poskytování terénní pečovatelské služby v domácnostech potřebných občanů, nezávisle na tom, v které části města bydlí. Na základě potřeb klientů a nového směřování služby jsme postupně prodlužovali provozní dobu, což bylo spojeno s výraznou změnou organizace práce. V současné době můžeme nabídnout péči 365 dní v roce od ranní pomoci při vstávání z lůžka až po večerní uložení. 1. ročník Veletrhu sociálních služeb se uskutečnil v říjnu 2008. Na veletrhu se s dvouletou pravidelností prezentují sociální a doprovodné služby ze Žamberka a okolí. Akce bývá doprovázena výstavami, kulturními akcemi, přednáškami, ukázkami činnosti, možností vyzkoušet si nejrůznější pomůcky a těší se velkému zájmu veřejnosti. V roce 2014 zahájila provoz nově zrekonstruovaná bezbariérová koupelna pro občany Žamberka a okolí, vybavená jak vanou se zvedákem, tak sprchou s přístupem pro vozíčkáře. O rok později jsme zakoupili speciální automobil, vybavený elektrohydraulickou zdviží pro naložení osoby na vozíku. Zdravotně postižené tak můžeme odvézt jak do bezbariérové koupelny, tak i jinam, kam potřebují – například na nákup, k přátelům, do knihovny či na poštu.Od roku 2016 probíhá v Penzionu pravidelné setkávání seniorů a dobrovolníků v rámci projektu „Kavárna“ s bohatým programem, který se vždy setkává s příznivým ohlasem. V září 2018 byl za budovou Penzionu otevřen Senior fitness park s prvky pro procvičení celého těla a který slouží nejširší veřejnosti.  Několik let se aktivně podílíme na projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“,  úspěšnou transformaci naší pečovatelské služby jsme v září 2018 představili na závěrečné konferenci projektu v Jednacím sálu Senátu Parlamentu České republiky. Dále spolupracujeme s organizací Alzheimer´s support center Czech republic, o.p.s. v oblasti sociálně aktivizačních činností a péče o lidi trpící demencí. Každoročně se také zapojujeme do celorepublikového projektu Ježíškova vnoučata. Hlavním cílem naší služby je to, aby lidé mohli žít doma tak, jak byli zvyklí, i přes své handicapy. Aby nemuseli odejít do domova pro seniory jenom proto, že nemají nikoho, kdo by jim večer pomohl uložit se či připomenul užití léků. Poskytování péče s každým klientem individuálně dojednáváme tak, abychom co nejvíce zachovali jeho stávající způsob života a zvyky. Pečovatelka může klienta podle jeho potřeb navštívit opakovaně během dne a pomoci mu s tím, co sám nezvládá. Často spolupracujeme s rodinami, které pečují o své rodiče či prarodiče a potřebují zajistit péči v době, kdy jsou například v zaměstnání. Zaměřujeme se také na péči o lidi trpící Alzheimerovou chorobou, kdy je důležitá nejen pomoc s orientací a strukturou dne, ale i obyčejná lidská blízkost a pochopení. Mezi našimi klienty nejsou jen senioři, staráme se o osoby s duševním onemocněním, děti a mladé lidi s vážným onemocněním či zdravotním postižením. Na závěr bych ráda vyjádřila poděkování městu Žamberk za výbornou spolupráci a podporu, velký dík patří zaměstnancům CSP za jejich trpělivost a empatii a v neposlední řadě děkuji našim klientům i jejich rodinám za každodenní úsměvy i slova uznání. Miroslava Krajčírová, ředitelka