Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Sjednání služeb

Potřebné informace ohledně poskytování pečovatelské služby vám sdělí telefonicky nebo osobně:

Sociální pracovnice – kancelář v přízemí budovy B, tel. č. 465 617 105, 733 644 874 Ředitelka - kancelář v přízemí budovy B, tel. č. 465 617 101Pro zjištění Vašich konkrétních potřeb a požadavků Vás navštíví naše pracovnice, kdy si vzájemně dojednáme, jakým způsobem Vás můžeme podpořit a v čem Vám můžeme pomoci.O poskytnutí pečovatelské služby s Vámi sepíšeme smlouvu.Pokud Vaše situace vyžaduje okamžitou pomoc (např. po návratu z nemocnice, při náhlém zhoršení zdravotního stavu), můžete nás bez váhání kontaktovat ihned a domluvíme se, jakou pomoc Vám můžeme nabídnout v daném okamžiku.