Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Sjednání služeb

Potřebné informace ohledně poskytování pečovatelské služby vám sdělí telefonicky nebo osobně:

Sociální pracovnice – kancelář v přízemí budovy B, tel. č. 465 617 105, 733 644 874 Ředitelka - kancelář v přízemí budovy B, tel. č. 465 617 101Pro zjištění Vašich konkrétních potřeb a požadavků Vás navštíví naše pracovnice, kdy si vzájemně dojednáme, jakým způsobem Vás můžeme podpořit a v čem Vám můžeme pomoci.O poskytnutí pečovatelské služby s Vámi sepíšeme smlouvu.Pokud Vaše situace vyžaduje okamžitou pomoc (např. po návratu z nemocnice, při náhlém zhoršení zdravotního stavu), můžete nás bez váhání kontaktovat ihned a domluvíme se, jakou pomoc Vám můžeme nabídnout v daném okamžiku.