Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Pečující jsou naprosto nenahraditelní.." - rozhovor s Jiřinou Šiklovou

Jiřina Šiklová, jakožto uznávaná odbornice v sociální oblasti, poukazuje na skutečnost, že zakotvit někde, aby se to stalo opravdovým domovem, dá hodně práce. „To neznamená jen, že tam musíte mít svoje věci, ale musíte tam mít i vzpomínky, něco co jste prožili,“ říká a následně upozorňuje: „Opuštění domova, k němuž má člověk takovýto vztah, je asi jedno z největších traumat“…

Jiřina Šiklová se narodila 17. června 1935 v Praze, vystudovala historii a filosofii na FFUK, v polovině 60. let spoluzakládala Katedru sociologie FFUK, na konci 60. let byla z fakulty vyhozena, pracovala jako uklízečka a sociální pracovnice, později byla za podvracení republiky i vězněna. Po Sametové revoluci v roce1989 začala opět přednášet, iniciovala založení Katedry sociální práce na FF UK v Praze, kterou vedla do roku 2000.

 

Záznam z rozhovoru můžete sledovat na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=d1XCay43QVc