Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Ceník úkonů

Ceny platné ke dni 1.9.2020 v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb. v úplném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Občanům, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti zvládání základních životních potřeb stát za podmínek daných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje příspěvek na péči, který je určen na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, tedy i pečovatelskou službou.

 

Pomoc při osobní hygieně:  Pomoc při zajištění stravy:  Pomoc při zajištění chodu domácnosti:  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI Žamberk Okolní obce
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:    
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při přesunu na lůžko či vozík 120,- Kč/hod 130,- Kč/hod
 pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny  120,- Kč/hod  130,- Kč/hod
 pomoc a podpora při základní péči o vlasy a nehty  120,- Kč/hod  130,- Kč/hod
 pomoc při použití WC  120,- Kč/hod  130,- Kč/hod
pomoc při přípravě jídla a pití 120,- Kč/hod 130,- Kč/hod
příprava a podání jídla a pití 120,- Kč/hod 130,- Kč/hod
běžný úklid a údržba domácnosti  120,- Kč/hod 130,- Kč/hod
donáška vody, topení v kamnech 120,- Kč/hod 130,- Kč/hod
běžné nákupy a pochůzky 120,- Kč/hod 130,- Kč/hod
praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,- Kč/kg 60,- Kč/kg
praní osobního a ložního prádla 40,- Kč/kg 40,- Kč/kg
žehlení osobního a ložního prádla 40,- Kč/kg 40,- Kč/kg
doprovázení (např. na nákup, k lékaři, na úřady, na poštu apod.) 120,-Kč/hod 130,- Kč/hod

 

Fakultativní činnosti (nad rámec základních činností):

využití bezbariérové koupelny v CSP Žamberk: 20,- Kč / 1 využití doprava automobilem po Žamberku (včetně vozidla se zvedacím zařízením pro vozíčkaře): 30,- Kč / 1 cesta doprava automobilem mimo Žamberk (včetně vozidla se zvedacím zařízením pro vozíčkáře): 8,-Kč/ 1 km