Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Ceník úkonů

Ceny platné ke dni 1.4.2018 v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.

Občanům, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti zvládání základních životních potřeb stát za podmínek daných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje příspěvek na péči, který je určen na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, tedy i pečovatelskou službou.

 

Pomoc při osobní hygieně:  Pomoc při zajištění stravy:  Pomoc při zajištění chodu domácnosti:  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  Základní socialní poradenství:zdarmazdarma
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI Žamberk Okolní obce
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:    
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při přesunu na lůžko či vozík 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
 asistence a podpora při úkonech osobní hygieny  108,- Kč/hod  130,- Kč/hod
 asistence a podpora při základní péči o vlasy a nehty  108,- Kč/hod  130,- Kč/hod
 pomoc při použití WC  108,- Kč/hod  130,- Kč/hod
pomoc při přípravě jídla a pití 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
příprava a podání jídla a pití 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
dovoz nebo donáška jídla 18,- Kč/úkon 30,- Kč/úkon
běžný úklid a údržba domácnosti včetně základní údržby domácích spotřebičů 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního úklidu, úklid po malování 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
donáška vody, topení v kamnech 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
běžné nákupy a pochůzky 108,- Kč/hod 130,- Kč/hod
praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 50,- Kč/kg 50,- Kč/kg
praní osobního a ložního prádla 30,- Kč/kg 30,- Kč/kg
žehlení osobního a ložního prádla 30,- Kč/kg 30,- Kč/kg
doprovázení (např. na nákup, k lékaři, na úřady, na poštu apod.) 108,-Kč/hod 130,- Kč/hod

 

Fakultativní činnosti (nad rámec základních činností):

poskytnutí koupelny (využití bezbariérové koupelny v CSP Žamberk): 20,- Kč / 1 využití použití auta po Žamberku: 5,- Kč / 1 cesta použití auta VW Transporter se zvedacím zařízením po Žamberku: 5,- Kč / 1 cesta použití auta mimo Žamberk: 6,-Kč/ 1 km použití auta VW Transporter mimo Žamberk: 8,-Kč /1 km