Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Možnost ŽÍT DOMA co nejdéle pomáhá pečovatelská služba.

Úvodní konference projektu ŽÍT DOMA proběhla 4.4.2019 v Praze. Naše služba se do nového projektu zapojila také. Na úvodní konferenci probíhaly workshopy na téma sebeprezentace a plánovaná mediální kampaň a kvalita služby.

   

Možnost ŽÍT DOMA, i když na vše již nestačíme sami, podporuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Téměř ve všech ministerských strategických materiálech lze najít, že by lidé měli zůstávat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Přesun do pobytového zařízení by měl být až na úplném konci řetězce možných řešení,“ konstatovala Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sociální politiky MPSV, na úvod závěrečného setkání jednoho z projektů.

https://zitdoma.cz/