Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Možnost ŽÍT DOMA co nejdéle pomáhá pečovatelská služba.

Úvodní konference projektu ŽÍT DOMA proběhla 4.4.2019 v Praze. Naše služba se do nového projektu zapojila také. Na úvodní konferenci probíhaly workshopy na téma sebeprezentace a plánovaná mediální kampaň a kvalita služby.

   

Možnost ŽÍT DOMA, i když na vše již nestačíme sami, podporuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Téměř ve všech ministerských strategických materiálech lze najít, že by lidé měli zůstávat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Přesun do pobytového zařízení by měl být až na úplném konci řetězce možných řešení,“ konstatovala Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sociální politiky MPSV, na úvod závěrečného setkání jednoho z projektů.

https://zitdoma.cz/