Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Poradna pro nedoslýchavé v Žamberku

Během služeb poskytujeme odborné sociální poradenství a provádíme drobné opravy sluchadel, kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, čištění sluchadel, výměnu hadiček u koncovek, prodej baterií do sluchadel a kompenzačních pomůcek a náhradních dílů. V případě potřeby sjednáme a objednáme klienta na ORL oddělení.             

                                                        Za poradenské středisko pro nedoslýchavé Zuzana Svobodová.

                                                                                               Kontakt - telefon: 777 882 337