Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


ŽÍT DOMA s pomocí moderní pečovatelské služby.

Jezdit po městě s jídlonosiči a rozvážet obědy vitálním seniorům, taková „sociální“ služba nedávala smysl týmu Pečovatelské služby města Žamberk. Chtěli se starat o lidi bez rozdílu věku závislé na pomoci druhých a umožnit jim dál ŽÍT DOMA. Po několik let trvající proměně pečují o klienty s chronickým onemocněním, upoutané na lůžko, vozíčkáře, lidi s duševním onemocněním, mentálním postižením, nevidomé či seniory trpící např. demencí. Doma dokáží být oporou umírajícím i jejich rodinám.

 

Celý článek simůžete přečíst na 

ŽÍT DOMA - Pečovatelská služba v Žamberku