Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


CHCEME ŽÍT DOMA

Z aktuálního průzkumu Institutu sociální práce z.s. (se kterým spolupracuje i naše služba) ve spolupráci s agenturou NMS Market Research vyplynulo, že Češi chtějí žít doma i v případě, kdy nebudou na vše stačit sami. Stěhování do pobytového zařízení by volil jen zlomek populace, a to ještě ne vždy jako ideální řešení. Žít doma chce podle průzkumu 8 z 10 Čechů – i když budou závislí na pomoci druhých z důvodu pokročilého věku, vážné nemoci, ale i po úrazu, nebo například se zdravotním postižením. Ústavní péči, např. domov pro seniory, by volila pouze čtvrtina lidí. Více než polovina z nich by se pro ni rozhodla z důvodu neznalosti jiných forem podpory, například terénní pečovatelské služby, nebo že nechce starostí o sebe zatěžovat rodinu ani blízké …

Celé výsledky průzkumu zde: https://zitdoma.cz/vetsina-cechu-chce-zit-doma

Na přání žít doma reaguje naše pečovatelská služba již svou dřívější transformací a to přeměnou svého zaměření – od dříve převažující činnosti, ke které patřil rozvoz obědů či zajištění úklidů, což však nabízejí i firmy nyní běžně působící na trhu, jsme přešli k zajištění skutečné péče o lidi, kteří se bez pomoci neobejdou – naše služba jim je zajištěna po celý den a to i o víkendu, tedy 365 dní v roce.