Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Automobil v pečovatelské službě.

Projekt "Automobil pro pečovatelskou službu Žamberk" umožnil pečovatelské službě rozšíření vozového parku o jeden automobil. Pečovatelská služba tak má nyní k dispozici pět automobilů. Výsledkem je možnost poskytování dostupné péče potřebným klientům (zdravotně postiženým, osobám ohroženým sociálním vyloučením), doprava pečovatelek automobilem do domácností klientů, odvoz klientů k lékaři, na úřady, na nákupy, do střediska osobní hygieny a jinam.