Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


CSP ŽAMBERK

Centrum sociální péče města Žamberk (dále jen CSP) je příspěvkovou organizací města Žamberk.

 

CSP poskytuje terénní a ambulantní pečovatelskou službu, která usnadňuje život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb, aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života.

KAPACITA počet klientů za rok okamžitá kapacita  
    všední dny (6:00 - 15:00) všední dny (15:00 - 22:00) víkend, svátky (6:00 - 15:00)
TERENNÍ FORMA 140 klientů 7 klientů 2 klienti 2 klienti
AMBULANTNÍ FORMA 70 klientů 1 klient 1 klient 1 klient

AMBULANTNÍ SLUŽBABezbariérová koupelna slouží občanům, kteří potřebují pomoc při osobní hygieně, mají doma bariérovou nevyhovující koupelnu, mají potíž při vstupu do vany a podobně. Jedná se hlavně o starší či zdravotně postižené občany. V koupelně CSP se dostanou do vany bezpečně pomocí zvedáku nebo mohou využít bezbariérovou sprchu se sedačkou či sprchovacím vozíkem. Koupelna je vybavena madly a WC. Klientům zaručujeme bezpečí, zachování soukromí, šetrný přístup. S hygienou klientovi pomáhá vyškolená pečovatelka, může asistovat rodinný příslušník apod. Přepravu občanů do CSP může zajistit pečovatelské auto, v případě imobilních osob speciální automobil se zvedací plošinou či sanitní vůz.

 

TERÉNNÍ SLUŽBA