Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


CSP ŽAMBERK

Centrum sociální péče města Žamberk (dále jen CSP) je příspěvkovou organizací města Žamberk.

 

CSP poskytuje terénní a ambulantní pečovatelskou službu, která usnadňuje život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb, aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života.

KAPACITA počet klientů za rok okamžitá kapacita  
    všední dny (6:00 - 15:00) všední dny (15:00 - 22:00) víkend, svátky (6:00 - 15:00)
TERENNÍ FORMA 140 klientů 7 klientů 2 klienti 2 klienti
AMBULANTNÍ FORMA 70 klientů 1 klient 1 klient 1 klient

AMBULANTNÍ SLUŽBABezbariérová koupelna slouží občanům, kteří potřebují pomoc při osobní hygieně, mají doma bariérovou nevyhovující koupelnu, mají potíž při vstupu do vany a podobně. Jedná se hlavně o starší či zdravotně postižené občany. V koupelně CSP se dostanou do vany bezpečně pomocí zvedáku nebo mohou využít bezbariérovou sprchu se sedačkou či sprchovacím vozíkem. Koupelna je vybavena madly a WC. Klientům zaručujeme bezpečí, zachování soukromí, šetrný přístup. S hygienou klientovi pomáhá vyškolená pečovatelka, může asistovat rodinný příslušník apod. Přepravu občanů do CSP může zajistit pečovatelské auto, v případě imobilních osob speciální automobil se zvedací plošinou či sanitní vůz.