Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Nově vybudovaná krytá stání pro pečovatelskou službu

Investice města: Centrum sociální péče – parkovací stání Dlouhou dobu řešili pracovníci CSP problém s parkováním služebních vozů. V loňském roce byl tento problém vyřešen novostavbou tří krytých stání u objektu trafostanice. Objekt je řešen jako dřevostavba s plochou střechou a dvojicí plechových vrat, jedno stání je otevřené. Základovou konstrukci, podlahovou desku a konečné terénní úpravy zajistily Technické služby Žamberk s. r. o., dřevostavbu realizovala společnost BO CO spol. s r. o. z Horních Libchav. Celkové investiční náklady: 647 911 Kč vč. DPH                                                                 Ing. Lenka Franková, vedoucí odboru REUP

 

Naše organizace poskytuje terénní pečovatelskou službu více než stovce občanů Žamberka a blízkého okolí. Každé ráno tak pečovatelky vyjíždějí pomoci potřebným lidem vstát, zajistit hygienu, obléknout, nasnídat se. Podobně je to v průběhu celého dne, k zajištění nezbytné péče je nutné klienty navštívit třeba i třikrát denně. Pečovatelská služba má šest automobilů, pro které jsme dlouhé roky hledali vhodné parkování. Zejména v zimních měsících, kdy byla auta po noci omrzlá a zachumelená, bylo náročné připravit automobil k jízdě a vyjet ke klientům v potřebný čas (například v 6:00). Nově vybudovaná krytá stání za budovou „Penzionu“, kde naše organizace sídlí, tento problém vyřešila a usnadnila pečovatelkám výjezdy za klienty.