Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


CANISTERAPIE JEDE DÁL

I v tomto roce dochází za našimi klienty canisterapeutka paní Kateřina Tothová se svou psí smečkou. Jsme za pokračující spolupráci moc rádi a touto cestou chceme poděkovat za projekt Ježíškova vnoučata, ze kterého je podpořen spolek Aura Canis, z. s.  Terapie je díky tomu bezplatná. Další velké poděkování patří právě paní Tothové – majitelce pejsků – ta má vždy připravenou zábavnou doprovodnou aktivitu, která bystří funkci mozku, procvičuje logické myšlení, jemnou motoriku a také pohybové schopnosti našich klientů