Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY BUDOVY "PENZIONU"

Pokud vstupujete do bytového domu "Penzionu", kde bydlí nájemníci převážně seniorského věku. Tyto nájemníky je nutné chránit před onemocněním COVID – 19 způsobené koronavirem.

Prosím, respektujte níže uvedená doporučení:

Zvažte nezbytnost návštěvy, případně návštěvy omezte. Používejte roušky – nemáte-li je, použijte jakékoliv jiné krytí úst a nosu (například šátek). Jste-li nachlazeni, nevstupujte do bytového domu! Buďte se svými blízkými v častějším telefonickém kontaktu. Kontakt pro další informace: Miroslava Krajčírová, 465 617 101, 465 617 111, csp.zamberk@seznam.cz

                                                                                                                                                                 V Žamberku dne 16. 3. 2020