Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI AKCEMI V "PENZIONU"

V pondělí, 2. 12., se ve společenské místnosti konala Vánoční výstava, kde byly k vidění svícny, zdobené perníčky a mnoho dalších vydařených výrobků.

Svým tanečním a pěveckým vystoupením nás 5. 12. potěšili žáci ze ZŠ Tyršova, kteří si pro nás připravili čertovský program plný veselých písniček a tance.

V polovině prosince mezi nás zavítali studenti SŠOŘS Zámek, kteří nám zazpívali v doprovodu kytary. Nechyběly vánoční písně a koledy, jež jsme si společně zanotovali. Po nich následovalo vystoupení nejmenších dětí z MŠ Sluníčko.

Den před Štědrým dnem přinesl skautský oddíl Junák betlémské světlo. Povyprávěli nám příběh, který se k betlémskému světlu váže, zazpívali jsme si pár koled a ke společnému povídání nám přinesli výborné cukroví a vánoční čaj.

Sérii vánočních vystoupení pomyslně uzavřela Kavárna, která si pro návštěvníky nachystala vystoupení pěveckého souboru Kamínek.

                                                                                                                    Všem účinkujícím velmi děkujeme za jejich čas, ochotu a skvěle nacvičení vystoupení.

V prosinci se uskutečnilo již tradiční vánoční posezení pro klienty Centra sociální péče ve společenské místnosti. Po slovech paní ředitelky Krajčírové, zástupců vedení města a Správy budov Žamberk jsme si připili na příjemné prožití vánočních svátku a nový rok. Zavzpomínali jsme i na rok 2019, který byl velmi bohatým nejen na akce, ale i projekty spojené s CSP Žamberk a samotnou budovou.

I letos jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu, Ježíškova vnoučata. Mezi dárky byly např. knihy, kosmetické balíčky, rádio s CD přehrávačem, aj. Rok 2019 byl velmi bohatý na osobní předání a milá setkání. V tak hektickém čase jaké vánoční svátky bezesporu jsou, je pro nás velmi obohacující být svědkem štědrosti a laskavosti ze strany dárců. Jsme rádi, že setkání nekončí pouze u předání dárku, ale mnozí z „vnoučat“ jsou se seniory ve spojení i přes celý rok. Děkujeme všem, kteří se projektu zúčastnili.                                                                                                                                                                                                                               Lucie Hlásecká