Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


„PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - PŘÍLEŽITOST PRO ŽIVOT DOMA“

Cílem transformace je přizpůsobit organizační i obsahové nastavení služby vizi „Žít doma“. Ta je směrována na všechny, kdo potřebují podporu jiné osoby (zdravotně postižení, chronicky nemocní, senioři apod.), ve snaze umožnit jim žít ve svém vlastním domově i v době, kdy potřebují intenzivní a opakovanou pomoc další osoby.