Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


PODĚKOVÁNÍ

Jménem zaměstnanců Pečovatelské služby Žamberk DĚKUJEME všem dárcům, kteří nás podpořili v této nelehké době. Dárcům, kteří po nocích šili roušky, učili se nové střihy, vymýšleli „vychytávky“ tak, aby roušky byly co nejpohodlnější a nejúčinnější. Těm, kteří neváhali věnovat svůj volný čas, talent a materiál na ochranu bezpečí našich klientů, nájemníků Penzionu a zaměstnanců. Dárcům, kteří nám nabídli materiální či fyzickou pomoc pro ulehčení každodenních povinností. Vám všem, jež pro nás máte slova povzbuzení.DĚKUJEME známým i neznámým dárcům za nepřeberné množství pomoci! Vážíme si Vaší dobrosrdečnosti a solidarity, která nás velmi těší a ujišťuje nás, že společně to opravdu zvládáme.                                                                                                       Kolektiv zaměstnanců CSP Žamberk