Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Malé ohlédnutí za uplynulými Kavárnami v Penzionu

V dubnu jsme se společně naladili na období nadcházejících Velikonoc, pozvání do Kavárny přijal pan farář Wieslaw Kalemba. Promluvil o velikonočním poselství a také zavzpomínal na své mládí v Polsku. V druhé části si každý návštěvník mohl vyrobit rozkvetlý papírový květináč sloužící např. jako dekorace na jídelní stůl.  

Do květnové Kavárny přišly rozdávat úsměvy členky skautského oddílu ze Žamberka pod vedením Terezie Duškové. Nejprve si všichni zúčastnění zahráli společenskou hru HÁDEJ KDO?, a pak se vyráběla krásná srdíčka z korálků. Na závěr nám skautky něco málo o sobě řekly a zakřičely své družinové pokřiky. Toto odpoledne bylo ukázkou toho, jak moc obohacující může být propojení generací.

Na červnovou Kavárnu přijal pozvání Jan Hovorka ze ZUŠ Žamberk a přivedl si s sebou další čtyři muzikanty a zpěváky, jejichž vystoupení bylo plné energie, mládí a hudební zdatnosti. Červnová Kavárna tak rozezněla nejen společenskou místnost Penzionu, ale i přilehlé chodby. Milé vystupování a energie, kterou mezi nás vnesli, vykouzlily nejednomu návštěvníkovi úsměv na tváři. Při závěrečné děkovačce organizátorky požádaly, zda by se toto koncertování v rámci Kaváren mohlo stát tradicí. 

V červenci nás přijel potěšit a rozesmát imitátor pan Václav Faltus. Vyprávěl spoustu veselých historek z natáčení, imitoval hlasy různých známých osobností, mezi kterými nechyběli herci, politici či zpěváci. Ze společenské místnosti Penzionu se po celou dobu ozývala radost a smích. Velmi si vážíme toho, že si ve svém nabitém programu našel čas na tuto návštěvu. 

Všem účinkujícím tímto moc děkujeme za skvělá vystoupení a jsme rádi, že mezi nás do Penzionu přišli šířit milé slovo, dobrou náladu a radost. Děkujeme také všem dobrovolnicím, které Kavárny obětavě a s elánem připravují!

 

      Za spokojené návštěvníky Lucie Hlásecká