Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


PROJEKT KAVÁRNA JE REALIZOVÁN OD 4.11.2016

Nápad na vytvoření dobrovolnického projektu Kavárna vznikl v době, kdy se naše maminky přestěhovaly do bytového domu – Penzionu a my jim chtěly pomoci smysluplně vyplnit volný čas a zprostředkovat kontakt s ostatními nájemníky domu. Brzy se k nám přidaly další dobrovolnice a nyní má náš realizační tým 6 stálých členů. Začaly jsme jednou za měsíc pořádat kulturní akce s různým programem a jako hosty a lektory zvát šikovné lidi ze Žamberka a okolí, a po skončení programu podávat zdarma malé občerstvení. Projekt si získal hodně spokojených klientů, program se líbí a jak se nám jeho návštěvníci svěřují, je to pro ně vítané zpestření všedních dní. Chtěly bychom do programu zapojit co nejširší veřejnost všech věkových kategorií. Máme představu, že by se tyto různorodé věkové skupiny potkávaly při společných činnostech a tak se navzájem obohacovaly. Obracíme se proto na Vás s prosbou o zapojení do tohoto projektu. Přivítáme jakýkoliv podnět nebo nápad. Kontaktovat nás můžete na tel. číslech 702 088 456 (Andrlová), 733 317 975 (Kočová) nebo na mail. adrese: iandrlova@email.cz .

                                                                                                                                                   Za realizační tým Iva Andrlová a Iva Kočová