Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Rozhovor s Pavlem Šotolou o projektu Žít doma.

Možnost ŽÍT DOMA lidé považují většinou za samozřejmost, mnozí lidé ale mohou být doma jen s přispěním druhých – senioři, zdravotně postižení, nebo chronicky nemocní. Aby i tito lidé mohli co nejdéle zůstávat tam, kde se cítí nejlépe, v kruhu svých blízkých, nevytržení z místních komunit, na tom Pardubický kraj usilovně pracuje. Zajištění dostupných terénních služeb sociální péče je jednou z jeho priorit. Řada pečovatelských služeb v Pardubickém kraji již dnes dokazuje, že je možné poskytnout účinnou pomoc v domácím prostředí. Například i uživatelům upoutaným na lůžko vyžadující podporu opakovaně během dne. O tématu ŽÍT DOMA hovoří radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. 

Celý rozhovor naleznete na:https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/105273/chceme-aby-terenni-socialni-sluzby-umoznily-zit-doma-vsem-potrebnym