Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


Rozhovor s Pavlem Šotolou o projektu Žít doma.

Možnost ŽÍT DOMA lidé považují většinou za samozřejmost, mnozí lidé ale mohou být doma jen s přispěním druhých – senioři, zdravotně postižení, nebo chronicky nemocní. Aby i tito lidé mohli co nejdéle zůstávat tam, kde se cítí nejlépe, v kruhu svých blízkých, nevytržení z místních komunit, na tom Pardubický kraj usilovně pracuje. Zajištění dostupných terénních služeb sociální péče je jednou z jeho priorit. Řada pečovatelských služeb v Pardubickém kraji již dnes dokazuje, že je možné poskytnout účinnou pomoc v domácím prostředí. Například i uživatelům upoutaným na lůžko vyžadující podporu opakovaně během dne. O tématu ŽÍT DOMA hovoří radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. 

Celý rozhovor naleznete na:https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/105273/chceme-aby-terenni-socialni-sluzby-umoznily-zit-doma-vsem-potrebnym