Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


STATISTIKA ZA ROK 2019

Naše pečovatelská služba již dříve prošla transformací a to přeměnou svého zaměření – od dříve převažující činnosti, ke které patřil rozvoz obědů či zajištění úklidů, což však nabízejí i firmy nyní běžně působící na trhu, jsme přešli k zajištění skutečné péče o lidi, kteří se bez pomoci neobejdou – naše služba jim je zajištěna po celý den a to i o víkendu, tedy 365 dní v roce.

Pečovatelskou službu jsme v roce 2019 poskytovali 115 osobám, z toho bylo 90 žen a 25 mužů. Z celkového počtu bylo 69 klientů, kteří bydlí v Penzionu a 46 klientů bydlících v různých částech Žamberka i okolních obcí. Mezi těmito klienty je velká část osob s nejvyššími stupni závislosti na pomoci druhé osoby.

POSKYTNUTÉ PEČOVATELSKÉ ÚKONY V ROCE 2019

Běžná péče, asistence, dohled (pomoc při oblékání, při přesunu na lůžko či vozík, pomoc při přípravě, ohřátí a podání jídla, připomenutí užití léků, pomoc s orientací – trénování paměti, předčítání knih, povídání – vzpomínání, hraní her)

 6 947 hodin

Pomoc při osobní hygieně (koupání, sprchování, ošetření krémem, výměna inkontinenčních pomůcek, pomoc při použití WC)

2 025 hodin

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

234 hodin

Nákupy a pochůzky

775 hodin

Doprovody (na procházku, do obchodu, k lékaři, na poštu, na úřad, do cukrárny, do knihovny, projížďka na vozíku apod.)

 716 hodin

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (využití bezbariérové koupelny CSP města Žamberk)

733 x

Praní a žehlení prádla

867,5 kg

Doprava pečovatelským autem po Žamberku

1 660 x

Doprava pečovatelským autem mimo Žamberk

1 554 km

Sociální poradenství (pomoc s vyplněním žádostí o sociální dávky, pomoc při jednání s úřady, se společnostmi dodávajícími elektřinu, informace o pečovatelské službě, bydlení v Penzionu, kontakty na návazné služby apod.)

43,5 hodin