Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


ZAHÁJENÍ SENIOR DOPRAVY V ŽAMBERKU

Služba Senior dopravy rozšiřuje stávající sociální a doprovodné aktivity nejen pro cílovou skupinu seniorů.Objednavatelem služby je město Žamberk, provozovatelem služby je oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, který má s touto službou patnáctiletou zkušenost a provozuje ji v šesti městech okresu.

Senior doprava je určena nejen seniorům nad 55 let, osobám znevýhodněným zdravotním stavem, ale také rodičům s dětmi. Využít ji lze pro odvoz k lékaři, na nákupy, do knihovny, při zařizování úředních záležitostí, návštěvy přátel, odvoz k vlakovému nebo autobusovému nádraží.

Provozní doba Senior dopravy je v současné době stanovena od 7:00 do 15:30 hodin, individuálně lze dohodnout i odvoz mimo tyto hodiny.

Objednávky jsou přijímány na tel. čísle 774 421 957 nejlépe den před plánovanou jízdou. V případě, že nebude hovor přijat, dispečer se vždy ozve zpět. Permanentky jsou k zakoupení u dispečera vozidla nebo na pracovišti Senior dopravy ČČK, která sídlí v budově Centra sociální péče, Albertova 357. Zde Vám také budou odpovězeny všechny dotazy ohledně převozu či platby.

Senior dopravu ČČK pro rok 2020 finančně podpořilo město Žamberk částkou 180.000 Kč, vozidlo bylo zapůjčeno oblastním spolkem ČČK Ústí nad Orlicí.