Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


ŽÍT DOMA - DĚKUJEME PEČOVATELKÁM A PEČOVATELŮM!

Nejen lékaři a další zdravotníci, pracovníci veřejných složek, prodavači, nebo doručovatelé si zaslouží obdiv a poděkování za své nasazení v době zatížené obavami z nové koronavirové nemoci. Také pečovatelé a pečovatelky terénních sociálních služeb, které se starají o nejzranitelnější skupiny a umožňují jim dál ŽÍT DOMA. Ti všichni taktéž riskují vlastní zdraví, čelí velké nejistotě, únavě, stresu či návalu emocí.Proto vznikla iniciativa „Děkujeme pečovatelům a pečovatelkám“, která má vyjádřit uznání této v minulosti ne příliš doceňované profesi. Stojí za ní Institut sociální práce, z.s., který dlouhodobě podporuje rozvoj pečovatelských služeb v zemi. „Samozřejmě, že pečovatelkám i pečovatelům jsou vděční především lidé, kterým dennodenně doma usnadňují jejich životy. Zároveň ale v důsledku situace posledních dní vnímá důležitost jejich role stále více lidí, kteří dosud jejich pomoc nepotřebovali. Cítíme, že je nyní velmi důležité, aby se o tom pečovatelské služby a všichni pečující dozvěděli,“ říká PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA předseda a odborný garant Institutu sociální práce.Na výzvu reagují známé osobnosti i další lidé prostřednictvím krátkých videí natočených na mobil, nebo děkovných komentářů sdílených na facebooku ŽÍT DOMA.

Video „Děkujeme pečovatelkám a pečovatelům“ sdílené na facebooku ŽÍT DOMA

Marek Eben děkuje pečovatelkám a pečovatelům

Hlavním poselstvím je: „Děkujeme všem pečovatelkám a pečovatelům, že i za nouzového stavu lidem pomáhají ŽÍT DOMA, kde se cítí nejbezpečněji. Bez jejich pomoci, neviditelných hrdinů v první linii, se naši senioři nebo lidé s postižením neobejdou. Děkujeme!“