Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Novinky

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


ŽÍT DOMA - DĚKUJEME PEČOVATELKÁM A PEČOVATELŮM!

Nejen lékaři a další zdravotníci, pracovníci veřejných složek, prodavači, nebo doručovatelé si zaslouží obdiv a poděkování za své nasazení v době zatížené obavami z nové koronavirové nemoci. Také pečovatelé a pečovatelky terénních sociálních služeb, které se starají o nejzranitelnější skupiny a umožňují jim dál ŽÍT DOMA. Ti všichni taktéž riskují vlastní zdraví, čelí velké nejistotě, únavě, stresu či návalu emocí.Proto vznikla iniciativa „Děkujeme pečovatelům a pečovatelkám“, která má vyjádřit uznání této v minulosti ne příliš doceňované profesi. Stojí za ní Institut sociální práce, z.s., který dlouhodobě podporuje rozvoj pečovatelských služeb v zemi. „Samozřejmě, že pečovatelkám i pečovatelům jsou vděční především lidé, kterým dennodenně doma usnadňují jejich životy. Zároveň ale v důsledku situace posledních dní vnímá důležitost jejich role stále více lidí, kteří dosud jejich pomoc nepotřebovali. Cítíme, že je nyní velmi důležité, aby se o tom pečovatelské služby a všichni pečující dozvěděli,“ říká PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA předseda a odborný garant Institutu sociální práce.Na výzvu reagují známé osobnosti i další lidé prostřednictvím krátkých videí natočených na mobil, nebo děkovných komentářů sdílených na facebooku ŽÍT DOMA.

Video „Děkujeme pečovatelkám a pečovatelům“ sdílené na facebooku ŽÍT DOMA

Marek Eben děkuje pečovatelkám a pečovatelům

Hlavním poselstvím je: „Děkujeme všem pečovatelkám a pečovatelům, že i za nouzového stavu lidem pomáhají ŽÍT DOMA, kde se cítí nejbezpečněji. Bez jejich pomoci, neviditelných hrdinů v první linii, se naši senioři nebo lidé s postižením neobejdou. Děkujeme!“