Centrum sociální péče Žamberk

Pečovatelská služba Žamberk

Usnadňujeme život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb...... aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života

Kde a kdy naše služby poskytujeme?

Provozní doba: Denně od 6.00 do 22.00 hodin Pečovatelka v rámci provozní doby poskytuje nezbytnou péči na základě předchozí domluvy, individuálního plánu a potřeb klienta.Základní pracovní doba: pracovní dny 6.30 – 15.00 Místo poskytování sociální služby: Domácnosti klientů na území města Žamberk a okolních obcí v rámci obvodu pověřeného úřadu Žamberk (PO II): Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí (dle dohod s jednotlivými obcemi), případně i v dalších obcích (dle potřebnosti).

Novinky

Pro koho je služba určena?

Našich služeb mohou využít: osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Naše služby nemůžeme poskytnout: osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy osobám mimo vymezené území pro poskytování služby

KDE NÁS NAJDETE? Centrum sociální péče  /  Albertova 357  /  564 01 Žamberk


INFORMACE O OCHRANNÝCH ROUŠKÁCH

Vláda České republiky na mimořádném zasedání schválila, že ode dne 19. března se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Uvědomujeme si, jak je důležité dbát na preventivní opatření, proto v průběhu těchto dní postupně rozdáváme ochranné roušky našim klientům a také všem nájemníkům tohoto bytového domu, aby mohli chránit sebe i své okolí.

Ochranné roušky jsme získali díky iniciativě našich pečovatelek, které je šily svépomocí a dále díky těmto dárcům: 2 šikovné paní nájemnice z Penzionu, paní Jansová z Gymnázia Žamberk, pracovnice z Cesty pro rodinu, z. ú. Žamberk, zaměstnanci Městského úřadu Žamberk, Iniciativa „Šijeme roušky pro potřebné pro pardubický kraj“ a další, kteří se nám v průběhu dne ozývají. Děkujeme všem obětavým dárcům!

O ochrannou roušku z bavlněné látky je nezbytně nutné správně pečovat a to tak, aby neztratila svoji funkci a chránila nás, tak jak má. Přečtěte si prosím informace v dokumentu níže, které poskytnou radu, jak s rouškou správně manipulovat při nasazování a sundávání a následném praní a sterilizaci, aby mohla být znovu použita.

 Děkujeme, že chráníte sebe i ostatní kolem Vás.

Miroslava Krajčírová a zaměstnanci pečovatelské služby Žamberk

Používání roušky dle Světové zdravotnické organizace